шаблоны joomla на templete.ru

Typu A (prostokątne)

Kanały i kształtki wentylacyjne produkowane przez nasza firmę wykonywane są według norm i standardów UE.

Standardowe wykonanie to:
- klasa niskociśnieniowa N według PN-B-03434:1999 lub 1-4 według DIN24190/24191
- szczelność klasy A według PN-0B-03434 lub II według DIN24194
- obmiar zgodnie z PN-EN 1505:2001
- wymiary i tolerancje PN-EN 1505:2001
- materiał blacha ocynkowana Z275 gatunek DX51D według DIN 10327
- narożniki uszczelniane masą uszczelniającą
- standardowa długość kanału L=1250mm

Na zamówienie, jeśli jest wymagana większa ochrona przed korozją wzkonujemy kanały i kształtki ze stali nierdzewnej lub aluminium. Realizujemy również zamówienia nietypowych kształtek nie ujętych w katalogu według dostarczonego szkicu.

Sposoby wymiarowania:
Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używanym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek stanowi wewnętrzny wymiar boków a i b, gdzie a jest widocznym bokiem.
Długości boków mniejszego zakończenia kształtki przejściowej są oznaczone c i d, gdzie c stanowi widoczny bok.
Wymiar L jest długością użyteczną kanału prostego, czyli wymiarem, który wpływa na całkowitą długość sieci przewodów.

Wymiar l jest długością użyteczną kształtki, czyli wymiarem, który wpływa na całkowitą długość sieci przewodów.
Wymiary kanałów i kształtek prostokątnych traktuje się jako standardowe od 130 mm do 2000 mm wielkości dowolnego boku. Kanały i kształtki o mniejszych lub większych wymiarach w stosunku do podanych podlegają specjalnemu zamówieniu. Wymierzenie calej powierzchni, oraz termin realizacji zamówienia ustalane są na indywidualnych zasadach.

Średnice równoważne i wartości obliczeniowe:
Wymiary i wartości dotyczące przewodów wg normy PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”. 

 

Wysokość
boku [mm]

100

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

Szerokość
boku [mm]

                       

200

Ac

0,020

0,030

0,040

 

 

 

 

 

 

 

 

dh

133

171

200

 

 

 

 

 

 

 

 

de

149

186

218

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai

0,6

0,7

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Ac

0,025

0,038

0,050

0,063

 

 

 

 

 

 

 

dh

143

188

222

250

 

 

 

 

 

 

 

de

165

206

241

273

 

 

 

 

 

 

 

Ai

0,7

0,8

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

300

Ac

0,030

0,045

0,060

0,075

0,090

 

 

 

 

 

 

dh

150

200

240

273

300

 

 

 

 

 

 

de

180

224

262

296

327

 

 

 

 

 

 

Ai

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

 

 

 

 

 

 

400

Ac

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,160

 

 

 

 

 

dh

160

218

267

308

343

400

 

 

 

 

 

de

205

255

299

337

373

436

 

 

 

 

 

Ai

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,60

 

 

 

 

 

500

 Ac

 

0,075

0,100

0,130

0,150

0,200

0,250

 

 

 

 

 dh

 

231

286

333

375

444

500

 

 

 

 

 de

 

283

331

374

413

483

545

 

 

 

 

 Ai

 

1,30

1,40

1,50

1,60

1,80

2,00

 

 

 

 

600

Ac

 

0,09

0,12

0,15

0,18

0,24

0,30

0,36

 

 

 

dh

 

240

300

353

400

480

545

600

 

 

 

de

 

307

359

406

448

524

592

654

 

 

 

Ai

 

1,50

1,60

1,70

1,80

2,00

2,20

2,40

 

 

 

800

Ac

 

 

0,16

0,20

0,24

0,32

0,40

0,48

0,64

 

 

dh

 

 

320

381

436

533

615

686

800

 

 

de

 

 

410

463

511

598

675

745

872

 

 

Ai

 

 

2,00

2,10

2,20

2,40

2,60

2,80

3,20

 

 

1000

Ac

 

 

 

0,25

0,30

0,40

0,50

0,60

0,80

1,00

 

dh

 

 

 

400

462

571

667

750

889

1000

 

de

 

 

 

512

566

662

747

825

965

1090

 

Ai

 

 

 

2,50

2,60

2,80

3,00

3,20

3,60

4,00

 

1200

Ac

 

 

 

 

0,36

0,48

0,60

0,72

0,96

1,20

1,44

dh

 

 

 

 

480

600

706

800

960

1091

1200

de

 

 

 

 

614

719

812

896

1049

1184

1308

Ai

 

 

 

 

3,00

3,20

3,40

3,60

4,00

4,40

4,80

1400

Ac

 

 

 

 

 

0,56

0,70

0,84

1,12

1,40

1,68

dh

 

 

 

 

 

622

737

840

1018

1167

1292

de

 

 

 

 

 

771

871

962

1125

1270

1403

Ai

 

 

 

 

 

3,60

3,80

4,00

4,40

4,80

5,20

Ac - Pole przekroju poprzecznego jest iloczynem długości boków a i b.
Ai - Pole powierzchni kanału jest iloczynem obwodu wewnętrznego i długości kanału.
dh - Średnica hydrauliczna: w odniesieniu do przewodu o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju kołowym, przy której występuje taki sam spadek ciśnienia przy jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza i współczynnika tarcia. Wzór dh = 2 × a × b/a + b.
de - Średnica równoważna: w odniesieniu do przewodu o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju kołowym, przy której występuje taki sam spadek ciśnienia przy jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza i współczynnika tarcia.

Sztywność:
Kanały i kształtki prostokątne są usztywniane przez poprzeczne falowanie blachy.Kanały dodatkowo są wzmacniane rurkami ocynkowanymi. Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych podano w tablicy.

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

n

<1000

<1000

<1000

0

<1000

>1000

<1000

1

<1000

1000-1500

<1000

2

<1000

1500-2000

1500-2000

4

1000-1500

1000-1500

<1000

1+1

1000-1500

1000-1500

1000-1500

2+2


Kolana i łuki są usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”.
Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości / ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a ≤ 400 mm.
W kolanach i łukach o kątach ≤ 45°, kierownice nie są wymagane.

Pole powierzchni:
Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokątnych jest zgodny z normą DIN 18379 „German construction contract procedures – Part C: General technical specifications for building works – Room ventilation systems“ 
Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 0,80 m2 są liczone jako kształtka o powierzchni 0,80 m2 .
Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 0,80 m2 są liczone jako kształtka o powierzchni 0,80 m2 .

Połączenia:
Połączenia przewodów wentylacyjnych wykonane są zgodnie z normą PN-B-76002 „Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych“. 
Do połączeń przewodów wentylacyjnych z urządzeniami wchodzącymi w skład sieci przewodów o przekroju prostokątnym stosuje się ramki z profili blaszanych oraz narożniki. Wielkość profilu zależy od długości boku.
Standardowo do kanałów i kształtek z blachy kwasoodpornej stosowane są ramki i narożniki ze stali kwasoodpornej, do kanałów i kształtek z blachy aluminiowej stosowane są ramki i narożniki aluminiowe.