шаблоны joomla на templete.ru

Tłumiki akustyczne

Opis:

Tłumiki akustyczne TAP/STAP stosowane są w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do tłumienia hałasu wewnątrz instalacji, generowanego przez urządzenia oraz do tłumienia szumów przepływu przez osprzęt instalacyjny. Zalecane stosowanie do urządzeń wytwarzających zakłócenia akustyczne w średnim i wysokim zakresie częstotliwości.

 

Budowa:

Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzny wkład perforowany przewód wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej Z200-Z275. W zależności od średnicy tłumika stosuje się blachy o grubości od 0,55 do 0,8mm. Jako materiał tłumiący stosowana jest wełna mineralna niepalna pokryta włóknem szklanym i blachą perforowaną, odporna na porywanie przy prędkości powietrza do 20m/s. W zależności wymaganej skuteczności tłumienia stosuje się wkłady grubości 50mm w zakresie średnic od Dn=80mm do Dn=400mm lub 100mm w zakresie średnic od Dn=100mm wzwyż.

Króćce do podłączenia przewodów wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180 jako nyplowe lub jako kołnierzowe gdzie rozstaw otworów zgodny jest z normą PN-EN 12220.

Szczelność obudowy zgodna jest z normą PN-EN 1751 w klasie A.

 

Zakres średnic:

TAP-G050  - Warstwa tłumiąca 50mm   - średnice od Dn=80mm do Dn=400mm

TAP-G100  - Warstwa tłumiąca 100mm   - średnice od Dn=100mm do Dn=1000mm

 

Wersje wykonania:

TAP  – Tłumik akustyczny, prosty, przepływowy z króćcami nyplowymi, z obudową B/I

STAP   –  Tłumik akustyczny, prosty, przepływowy z króćcami nyplowymi, z obudową SR

 

Warunki pracy:

Tłumiki akustyczne okrągłe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w normalnych warunkach pracy (wilgotność normalna, temperatura od -40oC do +90oC). Transportowane powietrze powinno być czyste, wolne od pyłów, oparów, tłuszczów, lotnych związków chemicznych i innych zanieczyszczeń. Przepływające powietrze powinno być jednocześnie wolne od pary wodnej. Z uwagi na dużą chłonność materiału należy zabezpieczyć tłumik przed wykraplaniem się pary wodnej wewnątrz.