Ekrany i zabudowy akustyczne

Jesteśmy producentem ekranów akustycznych oraz zabudów akustycznych, które są jednym
z najskuteczniejszych zabezpieczeń wpływających na zmniejszenie natężenie hałasu. Produkujemy panele i zabudowy, które spełniają wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa (
Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w związku z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku (z późn. zm.). Nasze produkty znajdują zastosowanie jako rozwiązania przeciwhałasowe dla budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego i przemysłowego. Tworzymy ekrany akustyczne o bardzo dobrych właściwościach dźwiękoizolacyjnych, zarówno pochłaniających jak i odbijających.

Czym jest ekran akustyczny?

Ekran akustyczny lub inaczej dźwiękochłonny to sztuczna przeszkoda, ustawiona na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji. To powoduje powstanie za przeszkodą obszaru o zmniejszonym natężeniu dźwięku. Takie zjawisko nazywa się cieniem akustycznym.

Ekrany akustyczne zakładane są po to, aby ograniczyć rozchodzenie się hałasu od jego źródła do odbiorcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu następuje eliminacja biegnącej fali hałasu.

Skuteczność ekranów akustycznych.

Wszystko zależy od widma ekranowanego hałasu. Nie bez przyczyny jest również różnica długości dróg fali bezpośredniej oraz obiegającej ekran. Skuteczność ekranów akustycznych zazwyczaj nie przekracza 10 dB.

Jak wykonany jest ekran akustyczny?

Ich budowa składa się z segmentów dźwiękochłonnych, które montowane są do konstrukcji wsporczej. Konstrukcja natomiast jest mocowana za pomocą kotew do wcześniej przygotowanych fundamentów.

Obudowy izolacyjno-dźwiękochłonne.

Ten rodzaj produktu jest wykonywany z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia, które transmitują hałas o bardzo wysokiej mocy akustycznej. Najważniejszym zadaniem takiej obudowy jest obniżenie tego hałasu.

Jak wykonana jest obudowa izolacyjno-dźwiękochłonna?

Obudowa jest konstrukcją samonośną, którą stawia się niedaleko urządzenia, które generuje hałas. Może być też elementem zintegrowanym z urządzeniem. Obudowy mogą posiadać otwory wentylacyjne, oświetlenie, elementy przeszklone itd. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, z racji występujących warunków. Skuteczność obudów może osiągać ponad 50 dB.