Przepustnice wentylacyjne

Czym jest przepustnica?

Przepustnice wentylacyjne stanowią element instalacji wentylacyjnej. Jej zadaniem jest regulacja i odcinanie dopływu powietrza w systemach wentylacyjnych. Dzięki zmianie położenia przepustnicy osadzonej na ciągu wentylacyjnym jesteśmy w stanie decydować ilością dostarczanego powietrza. Regulacja odbywa się w dwojaki sposób: ręcznie lub automatycznie.

Przepustnice w połączeniu z kanałami i kształtkami formują rurociąg wentylacyjny. Warto zaznaczyć, iż istnieje konieczność montowania przepustnic, co określa ustawa dotycząca warunków technicznych budynku. Koniecznością jest, aby instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej były wyposażone w przepustnice. Warto wiedzieć, że trzeba ją zamontować w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie powietrza dopływu zewnętrznego i powietrza wypływu wewnętrznego.

Rodzaje przepustnic.

Nasza firma oferuje Państwu przepustnice jednopłaszczyznowe oraz wielopłaszczyznowe. Tworzymy je z blachy nierdzewnej, ocynkowanej lub z aluminium. Do najczęściej spotykanych zaliczamy przepustnice okrągłe, soczewkowate, prostokątne, a także kątowe. Różnice wynikają głównie z technologii produkcji oraz użytego materiału.

Wybór odpowiedniej przepustnicy nie jest oczywisty. Najważniejsza jest szczelność, uzależniona od prędkości i składem powietrza, jakie dostarcza. Nie bez znaczenia jest również opór powietrza i natężenie dźwięku, gdy urządzenie pracuje.