Realizacje

Dom dla dzieci Zakątek Nowa Wieś Lęborska

Dom Handlowy w Lęborku przy ul. Zwycięstwa 7

Hotel J.J. Darboven

Pasaż handlowy przy ul. Żeromskiego Lębork

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Lęborku - Hala sportowa